Stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne är en avkastningsstiftelse som from 2019 delar ut bidrag till behövande. Stiftelsens målgrupp är främst lågavlönade, kvinnor utan egen förmögenhet. Bidrag utgår i första hand till semester och rekreation, men även till andra typer av liknande resor och aktiviteter relaterade till semester och rekreation.


© 2024 Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne


Våra Kontaktuppgifter