Anna Johansson-Visborg, kallad Bryggar-Anna, gjorde betydande insatser inom många olika områden. Hon var aktiv inom politik, facklig arbetarrörelse och kooperationen. Anna kämpade för medborgarrätt, studieverksamhet, hälsovård, likalönsprincipens genomförande och kvinnors rösträtt och likställighet med mannen.

1876 föddes Anna i Beateberg i Västergötland. Hon flyttade senare till Stockholm där hon försörjde sig som bryggeriarbeterska. Hon avled i augusti 1953.

Anna var en stark och modig kvinna som ägde både klokhet och uthållighet. Hon hade ett mycket stort samhällsengagemang och med många kontakter och med en stark vilja att förändra kunde hon påverka samhället.

Anna Johansson gifte sig med Sven Wisborg och de förblev barnlösa.
Anna och Sven stavar sitt efternamn olika, Anna med V och Sven med W.

Anna var ända sedan barnsben intresserad av att bli byggmästare och har under sin livstid låtit bygga bland annat en villa (1915) till sig och maken Sven Wisborg i gamla Äppelviken, Nya Teatern (Hornsgatan 1918) och ett hyreshus med biograf Flamman (Hornsberg 1930). Även Brommabion var deras biograf. Denna biografrörelse tillsammans med faderns skog i Beateberg är det som möjliggjort hennes donationer.

1928 framgick det av en rapport från Fackliga Kvinnliga Samorganisationens möte, att många medlemmar trots sin rätt till ledighet och rekreation arbetade under sin semester. Den dubbla löneutbetalningen behövdes som ekonomiskt tillskott. De som kunde ta ut ledigheten hade oftast inte råd att resa bort eller ta in på pensionat. Anna föreslog att ett antal stugor skulle hyras vid Skurulandet och det slutade med att villan Torehäll (18 rum och kök) och ett stycke mark inköptes. Finansieringen var ett stort problem men Pensionsstyrelsen bidrog med lån liksom Svenska Bryggeriarbetarförbundets avdelning 15. Ett 20-tal stugor var uppförda i juli i Semesterhemsföreningens regi.

 

Två stiftelser är uppkallade efter Anna:
Semesterhemsföreningen (1928) senare stiftelsen Anna Johansson-Visborgs Minne (1946).

Anna Johansson-Visborgs stiftelse (1944) Källa:
Stidbar kvinna och Arbetarkvinnornas Semesterhem 50 år av Gunhild Höglund, Anna Johansson-Visborg 1944-1994 av Christina Kellberg och Anita Sandell, diverse osignerade skrifter och hörsägen på området.